Välkommen till
Datakonsult
Lesley Stoa's
hemsida!

Snart kommer det att finnas
mer än bara snö och min CV här,
så hav tålamod!

CV i PDF-format

© Lesley Stoa 2005, Email: lesley@stoa.se